Mokre utlenianie jako innowacyjna metoda utylizacji ścieków organicznych

Firma Proeko w 2016 r podpisała umowę z Politechniką Łódzką w sprawie współpracy w dziedzinie utylizacji ścieków metodą mokrego utleniania.

Mokre utlenianie jest nowoczesnym sposobem unieszkodliwiania nadmiernego osadu czynnego charakteryzującego się dużym skażeniem mikrobiologicznym lub też zawierającego szkodliwe dla środowiska, nierozkładalne związki organiczne. Metoda ta polega na utlenianiu zawiesiny nadmiernego osadu czynnego za pomocą tlenu w temperaturze 200-250oC i pod ciśnieniem 2,0-10,0 MPa. W tych warunkach komórki osadu czynnego i ich aglomeraty ulegają termicznej destrukcji i rozpadowi, a związki organiczne zawarte w roztworze utleniają się przede wszystkim do CO2 i wody. Osad czynny w tych warunkach ulega całkowitemu „spopieleniu”.

Read more

Urządzenie do badania wytrzymałości i jakości filtrów

Dzięki ścisłej współpracy z czołowymi dostawcami i producentami automatyki firma Proeko jest w stanie zaproponować zawsze urządzenia odpowiednie dla danego klienta, ściśle według jego potrzeb. Ponadto dbamy o rozwój metod badawczych oferowanych urządzeń do uzdatniania wody. Firma Proeko realizuje szereg projektów badawczych.

Jednym z urządzeń do badania wytrzymałości i jakości oferowanych filtrów jest maszyna do badania uderzeń do 100 tys cykli oraz na rozerwanie do 110 atm. Read more

Stanowisko do badania właściwości hydraulicznych baterii kranowych

Stanowisko jest wyposażone w przyrządy pomiarowe:

  • zgodnie z wymaganiami punktów 9 i 10 normy PN-EN 817:2000
  • punktów 7 i 9 normy PN-EN 200:2005(U)
  • punktu 10.6.2 normy PN-EN 817:2000

Read more

Modernizacja i rozbudowa stanowiska do symulacji zabiegów kwasowania

Przedmiotem kolejnego projektu badawczego wdrożonego przez firmę Proeko jest modernizacja i rozbudowa stanowiska do symulacji zabiegów kwasowania, obejmująca:

  • wprowadzono zmiany systemu ogrzewania komory rdzeniowej z uwzględnieniem możliwości sterowania temperaturą i zapisu danych do plików wynikowych. Przewidywany zakres temperatur: od temp. pokojowej do temp. 160 st.C.
  • wprowadzono jednolity system rejestracji i kontroli parametrów procesu (temperatura, ciśnienie tłoczenia, ciśnienie różnicowe, przeciw ciśnienie). System pracuje równolegle z istniejącym systemem sterowania pompami.

Read more

Stanowisko do badania odporności zestawu rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany temperatury wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody

Maszyna służy do badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12293:2002

Stanowisko do badania odporności na cykliczne zmiany temperatury
W skład urządzenia wchodzą zbiorniki na wodę zimną i ciepłą, jednostka sterownicza wraz z pompą i zaworami sterującymi przepływem i komora do badań.

Próbka w komorze do badań poddana jest stałym naprężeniom mechanicznym monitorowanym na wyświetlaczach. Pompa oraz zespół zaworów kieruje przez próbkę naprzemiennie wodę gorącą i zimną w cyklach co 15 min każda przez zadaną liczbę cykli. Read more

Stanowisko do badania odporności połączeń rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany ciśnienia wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody

Maszyna służy do badania odporności połączeń rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany ciśnienia zgodnie z normą PN – EN 12295:2002.

Stanowisko do badania odporności na cykliczne zmiany ciśnienia
Read more

Stanowisko do badania przepustowości zaworów z uwzględnieniem Kv wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody

Stanowisko do badania przepustowości zaworów z uwzględnieniem Kv umożliwia przeprowadzenie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1267 Armatura przemysłowa. Badanie oporu przepływu wodą.

Stanowisko do badania przepustowości zaworów
Read more

Mobilne laboratorium badania wody i ścieków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny
Mobilne laboratorium badania wody i ścieków
Read more

Dział innowacyjnych procesów membranowych w uzdatnianiu wody, zwłaszcza ścieków przemysłowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny

Urządzenie do symulacji membranowych

W ramach inwestycji firma dokonała zakupu aparatury i sprzętu niezbędnego do wdrożenia urządzenia do symulacji procesów membranowych w dziedzinie uzdatniania uzdatniania wody. Urządzenie wyposażone jest w układ pompowy, pobierający wodę do uzdatniania. Woda podawana jest na moduł membranowy w obudowie ze stali nierdzewnej. Read more

Dział przeprowadzania badania szczelności rur przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny

Urządzenie do badania szczelności rur przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu

Urządzenie do szczelności rur
Stanowisko do badania szczelności połączeń mechanicznych kształtek i rur z poliolefin przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu, wykonane jest zgodnie wymaganiami normy PN-EN 713:1997. Read more