Laboratorium badawczo projektowe technik sanitarnych – Dział badania baterii zlewozmywakowych na wytrzymałość zaworu regulującego

Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.06.00-00-825/11
Tytuł projektu: Laboratorium badawczo projektowe technik sanitarnych. Read more

Mobilna stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem laboratoryjnym

Przenośna kontenerowa stacja uzdatniania wody – SUW oraz mobilna stacja dezynfekcji wody, przeznaczona są do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej. Badanie i dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody możliwy jest bezpośrednio u klienta. Metoda uzdatniania zależy od jakości wody poddawanej procesowi uzdatniania oraz jakości wody jaką chcemy uzyskać. Mobilne stacje są przeznaczone do badania metody i doboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody, np. wody pitnej z wód gruntowych, rzek, jezior. Założeniem badania jest dobór odpowiedniej technologii SUW, która jest produkowała np. wodę o parametrach wody odpowiadającej aktualnemu rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Innym przeznaczeniem jest badanie i dobór technologii do uzdatniania wody w zastosowaniu przemysłowym, np. w galwanizernii. Read more

Mobilna stacja dezynfekcji wody wraz z wyposażeniem laboratoryjnym

Przenośna kontenerowa stacja uzdatniania wody – SUW oraz mobilna stacja dezynfekcji wody, przeznaczona są do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej. Badanie i dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody możliwy jest bezpośrednio u klienta. Metoda uzdatniania zależy od jakości wody poddawanej procesowi uzdatniania oraz jakości wody jaką chcemy uzyskać. Mobilne stacje są przeznaczone do badania metody i doboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody, np. wody pitnej z wód gruntowych, rzek, jezior. Założeniem badania jest dobór odpowiedniej technologii SUW, która jest produkowała np. wodę o parametrach wody odpowiadającej aktualnemu rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Innym przeznaczeniem jest badanie i dobór technologii do uzdatniania wody w zastosowaniu przemysłowym, np. w galwanizernii. Read more

Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesu technologicznego

Program regionalny
Linia badania i oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody

Linia badawcza umożliwi przeprowadzenie badania w skali półprzemysłowej z wydajnością do 1,5 m3/h. Produktem końcowym będzie woda demineralizowana oraz sprasowany osad, przeznaczony do utylizacji. Planowana linia oczyszczania ścieków technologicznych zostanie posadowiona w wyremontowanym budynku o powierzchni około 140m2 budynku. Technologia oczyszczania oparta jest na kombinacji napowietrzania , koagulacji i aglomeracji zanieczyszczeń w zbiornikach dla wsparcia działania prasy wysokociśnieniowej oraz na przygotowaniu odcieku z prasy do dalszego czyszczenia poprzez obróbkę na kolejnych urządzeniach, jak np nanofiltracja . Tak przygotowany permeat jest przekazywany do zbiornika przed RO odwróconą osmozą oraz poddawana dalszej obróbce. Read more

Samochód specjalny z wyposażeniem – laboratorium techniczne

Program regionalny
Laboratorium techniczne – badania oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania uzdatnionej wody do procesów technologicznych.

Wyposażenie laboratorium technicznego umożliwi wstępne pobranie ścieków przemysłowych i ich ogólną analizę potrzebną do przeprowadzenia badań w skali półprzemysłowej na linii badania oczyszczania ścieków.

Laboratorium techniczne - Samochód specjalny z wyposażeniem Read more