Laboratorium badawczo projektowe technik sanitarnych – Dział badania baterii zlewozmywakowych na wytrzymałość zaworu regulującego

Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.06.00-00-825/11
Tytuł projektu: Laboratorium badawczo projektowe technik sanitarnych.

Stanowisko do badania właściwości hydraulicznych baterii jednouchwytowych – opis

Stanowisko umożliwia określenie i sprawdzenie:

 • wartości przepływu wody przez baterie, dla pięciu wielkości temperatur: woda zimna,
  340C, 380C, 420C i woda gorąca;
 • czułości;
 • szczelności baterii.

Stanowisko wyposażone jest w przyrządy pomiarowe: ciśnieniomierze, przepływomierze czujniki temperatury, konduktometry
Stanowisko wykonane jest zgodnie z wymaganiami punktów 9 i 10 normy PN-EN 817: 2000 i punktów 7 i 9 normy PN-EN 200:2005(U) oraz punktu 10.6.2 normy PN-EN 817: 2000.
Wymiar przewodów zasilających DN 15.
Maksymalne ciśnienie robocze instalacji 6 bar.
Maksymalna temperatura wody gorącej 950C i wody zimnej 250C.

Dane urządzeń pomiarowych wykorzystanych na stanowisku:

 • ciśnieniomierze sprężynowe kontrolne-zakres wskazań 0-1 MPa; klasa
  dokładności 0,6; średnica obudowy 160 mm, gwint na króćcu M20 x 1,5 – 2 szt.;
 • przepływomierze-pomiar przepływu 2,5-40 l/min; dokładność – 2,5’ – 2 szt.;
 • podgrzewacz wody typ SG-WL poziomy-pojemność 140 l, ciśnienie robocze 0,6 bara
  temperatura znamionowa 800C;
 • kurki kulowe o różnych średnicach.

Wykonanie stanowiska do sprawdzania odporności elementu regulującego na zużycie

Stanowisko jest wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 12.1 normy PN-EN 817: 2000 i punktu 11.1 normy PN-EN 200: 2005(U).
Wymiar przewodów zasilających DN 15.
Maksymalne ciśnienie robocze instalacji 6 bar.
Maksymalna temperatura wody gorącej 950C i wody zimnej 250C.
Stanowisko automatycznie realizuje niżej podany cykl po prostokącie. Przebieg ruchów: W ruchu po prostokącie jeden cykl składa się z trzykrotnego otwarcia i zamknięcia, i dwóch pełnych przemieszczeń od położenia „woda zimna” do „woda gorąca” i z powrotem do pozycji „ woda zimna”.
Wykonanie badania zgodnie z p. 12.1.3.3. normy EN 817.

Woda zimna, woda gorąca
 

Warunki badania
Skrócony opis stanowiska do badania baterii jednouchwytowych

Stanowisko do badania baterii jednouchwytowych składa się z następujących urządzeń: wstępnego przygotowania wody pod badanie, zbiornika magazynującego wodę do badania, aby badanie odbywało się w obiegu zamkniętym przy minimalnym zużyciu wody odprowadzanej do kanalizacji, konduktometrów mierzących przewodność wody, zasobnika wody gorącej 95-99 C, maszyny do badania właściwości hydraulicznych baterii, maszyny do sprawdzania odporności elementu regulującego na zużycie.
Wstępne przygotowanie wody jest zaopatrzone w filtry mechaniczne, filtry węglowe oraz stację demineralizacji wody pracującej w systemie duet do pracy ciągłej, zapewniającej dostawę przez 24 godziny na dobę.
W celu zapewnienia dostaw wody podczas zwiększonego zapotrzebowania podczas badania wstawiony jest zbiornik o pojemności 1,5 m3 magazynujący wodę do badania, wyposażony w 3 sondy poziomu. Z tego zbiornika pompa jest podawała wodę do dalszego badania, między innymi na zasobnik wody gorącej.
Badanie na maszynie do badania właściwości hydraulicznych jest odbywało się w oparciu o punkty 7 i 9 zawarte w normie PN-EN2005: Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające (PN10) – ogólne wymagania techniczne oraz punkty 9 i 10.6.2zawarte w normie PN-EN 817: Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne. Badanie to jest miało na celu stwierdzenie czy woda zimna i gorąca mieszają się proporcjonalnie oraz czy nie stawiają zbyt dużych oporów przy przepływie.
Kolejnym badaniem wykonywanym jest badanie na zużycie elementu regulującego. Badanie trwa około 2 miesięcy, przy ciągłym zgodnie z normą, użytkowaniu głowicy jednouchwytowej, w cykli 100 tysięcznym. Badanie jest prowadzone zgodnie z punktem 12.1 zawartym w normie: PN- EN817:200 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne. Uchwyt regulujący baterii jest badany na wykonanie 11 ruchów po prostokącie w cyklu. Takich cykli jest wykonywanych 100 tysięcy.

Laboratorium projektowo badawcze Laboratorium projektowo badawcze

Laboratorium projektowo badawcze
Laboratorium projektowo badawcze
Laboratorium projektowo badawcze

Laboratorium projektowo badawcze Proekojp
Cennik usług [283 KB]