Dział przeprowadzania badania szczelności rur przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny

Urządzenie do badania szczelności rur przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu

Urządzenie do szczelności rur
Stanowisko do badania szczelności połączeń mechanicznych kształtek i rur z poliolefin przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu, wykonane jest zgodnie wymaganiami normy PN-EN 713:1997.

Wymagania techniczne, które spełnia stanowisko:

– zakres średnic badanych rur i kształtek: dn 32 mm do dn 160 mm,
– temperatura badania, (20±1) oC,
– promień zginania: minimalny promień dla rury zalecany przez dostawcę systemu lub R=20*dn
– czas badania pod ciśnieniem: 1 godz.
– ciśnienie badania: 10,0 bar do 250,0 bar, (± 2%)
– automatyczny pomiar siły nacisku na uchwyt przy zginaniu

Urządzenie do szczelności rur
Zastosowane przyrządy pomiarowe są wyposażone w cyfrowe wyświetlacze oraz posiadają wyjścia prądowe (4-20 mA) umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych. Mierniki takie jak: przetwornik ciśnienia z wyjściem analogowym prądowym 0-10V, przetwornik temperatury PT100, przetwornik siły docisku czujnik tensometryczny posiadają świadectwa wzorcowania wydane przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Urządzenie do szczelności rur
Ponadto urządzenie wyposażone jest w stację uzdatniania wody wodociągowej, w zakresie demineralizacji wody, która jest dostarczana do urządzenia badawczego.

Podstawowe dane do stacji uzdatniania:

– praca automatyczna ciągła w dwóch równolegle pracujących zestawach
– wydajność systemu 1,8 m3/h
– pomiar przewodności wody na obu układach
– automatyczne płukanie po regeneracji i testowanie przed włączeniem do regeneracji
– regeneracja wodą zdemineralizowaną pobieraną z zbiornika

Urządzenie do szczelności rur

Świadectwa wzorcowania: