Entries by SQQwMBt

Laboratorium innowacyjnych technologii w procesach uzdatniania wody

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Laboratorium wdrożeniowo badawcze do kontrolowania urządzeń stosowanych w technologii uzdatniania wody Czego dotyczy projekt „Laboratorium wdrożeniowo badawcze wysokich ciśnień oraz cyklicznych zmian temperatury z wykorzystaniem do kontrolowania urządzeń stosowanych w technologii uzdatniania wody”? I do kogo […]

Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz mobilna stacja dezynfekcji wody – do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa. Wniosek zarejestrowany pod nr WND- RPLD.03.03.00-00-018/12-00 Tytuł projektu: Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz […]

Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesu technologicznego – badanie metod zamknięcia obiegu wodnego w zakładach przemysłowych

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa. Nr konkursu: RPLD.03.03.00-5/12 Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.03.00-5/025/13 Tytuł projektu: „Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne […]

Mokre utlenianie jako innowacyjna metoda utylizacji ścieków organicznych

Firma Proeko w 2016 r podpisała umowę z Politechniką Łódzką w sprawie współpracy w dziedzinie utylizacji ścieków metodą mokrego utleniania. Mokre utlenianie jest nowoczesnym sposobem unieszkodliwiania nadmiernego osadu czynnego charakteryzującego się dużym skażeniem mikrobiologicznym lub też zawierającego szkodliwe dla środowiska, nierozkładalne związki organiczne. Metoda ta polega na utlenianiu zawiesiny nadmiernego osadu czynnego za pomocą tlenu […]

Urządzenie do badania wytrzymałości i jakości filtrów

Dzięki ścisłej współpracy z czołowymi dostawcami i producentami automatyki firma Proeko jest w stanie zaproponować zawsze urządzenia odpowiednie dla danego klienta, ściśle według jego potrzeb. Ponadto dbamy o rozwój metod badawczych oferowanych urządzeń do uzdatniania wody. Firma Proeko realizuje szereg projektów badawczych. Jednym z urządzeń do badania wytrzymałości i jakości oferowanych filtrów jest maszyna do […]

Modernizacja i rozbudowa stanowiska do symulacji zabiegów kwasowania

Przedmiotem kolejnego projektu badawczego wdrożonego przez firmę Proeko jest modernizacja i rozbudowa stanowiska do symulacji zabiegów kwasowania, obejmująca: wprowadzono zmiany systemu ogrzewania komory rdzeniowej z uwzględnieniem możliwości sterowania temperaturą i zapisu danych do plików wynikowych. Przewidywany zakres temperatur: od temp. pokojowej do temp. 160 st.C. wprowadzono jednolity system rejestracji i kontroli parametrów procesu (temperatura, ciśnienie […]

Stanowisko do badania odporności zestawu rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany temperatury wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody

Maszyna służy do badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12293:2002 W skład urządzenia wchodzą zbiorniki na wodę zimną i ciepłą, jednostka sterownicza wraz z pompą i zaworami sterującymi przepływem i komora do badań. Próbka w komorze do badań poddana jest stałym naprężeniom mechanicznym monitorowanym na wyświetlaczach. […]