Laboratorium innowacyjnych technologii w procesach uzdatniania wody

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny

Laboratorium wdrożeniowo badawcze do kontrolowania urządzeń stosowanych w technologii uzdatniania wody

Laboratorium - widok ogólny

Czego dotyczy projekt „Laboratorium wdrożeniowo badawcze wysokich ciśnień oraz cyklicznych zmian temperatury z wykorzystaniem do kontrolowania urządzeń stosowanych w technologii uzdatniania wody”? I do kogo jest skierowany?

Read more

Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz mobilna stacja dezynfekcji wody – do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej

Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Wniosek zarejestrowany pod nr WND- RPLD.03.03.00-00-018/12-00

Tytuł projektu: Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz mobilna stacja dezynfekcji wody – do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej. Read more

Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesu technologicznego – badanie metod zamknięcia obiegu wodnego w zakładach przemysłowych

Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Nr konkursu: RPLD.03.03.00-5/12
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.03.00-5/025/13

Tytuł projektu: „Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesu technologicznego – badanie metod zamknięcia obiegu wodnego w zakładach przemysłowych” Read more

Mobilne laboratorium badania wody i ścieków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny
Mobilne laboratorium badania wody i ścieków
Read more

Dział innowacyjnych procesów membranowych w uzdatnianiu wody, zwłaszcza ścieków przemysłowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny

Urządzenie do symulacji membranowych

W ramach inwestycji firma dokonała zakupu aparatury i sprzętu niezbędnego do wdrożenia urządzenia do symulacji procesów membranowych w dziedzinie uzdatniania uzdatniania wody. Urządzenie wyposażone jest w układ pompowy, pobierający wodę do uzdatniania. Woda podawana jest na moduł membranowy w obudowie ze stali nierdzewnej. Read more

Dział przeprowadzania badania szczelności rur przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny

Urządzenie do badania szczelności rur przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu

Urządzenie do szczelności rur
Stanowisko do badania szczelności połączeń mechanicznych kształtek i rur z poliolefin przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu, wykonane jest zgodnie wymaganiami normy PN-EN 713:1997. Read more

Laboratorium badawczo projektowe technik sanitarnych – Dział badania baterii zlewozmywakowych na wytrzymałość zaworu regulującego

Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.06.00-00-825/11
Tytuł projektu: Laboratorium badawczo projektowe technik sanitarnych. Read more